Seher Uysal – Vurduğun Yerde Gül Biter

15 Mart – 16 Nisan // 15 March – 16 April, 2013

 

Bir birey olmanın, kimlik oluşturmanın ve başkalarının varlığının farkına varmanın ilk aşamalarından biri, kendi içinde küçük bir demokratik yapının; bir özgür deneyim alanının parçası olmakla başlar. Okul bu deneyim alanının kendisidir ancak okulda öncelikle “iyi öğrenci” ve “iyi yurttaş” olmanın koşulları öğretilir. Bu da “saygı”, “otorite”, “itaat” üzerinden işleyen, bireyselliğin daha tam olarak oluşmadan kırılmasına yol açan mekanizmaların zihinlerde yer etmesine sebep olur. Merhamet, masumiyet , sevecenlik gibi özelliklerin timsali olarak görülen çocuk, kendisine bu kavramları atfeden toplum ve topluluklar tarafından devamlı olarak acıtılır.

 

//

 

 

The first phase of forming an identity , becoming an individual and recognizing “ the other” begins with the experience of being a part of a democratic structure and a free area of expression. The School itself means to be that same area, however first rules of the education is learning the conditions of becoming a “good student” and a “good citizen”. Thus,the concepts such as “respect”, “authority” and “obedience” starts to impress the evolving mind.The child who seems to be an image of compassion, innocence and tenderness is constantly hurt by the very same society that attributes himself/herself such qualifications.