Şahin Çetin – Yeni Dünya Düzeni ve Toplum (New World Order and Society)

19 Ekim-10 Kasım // 19 October-10 November, 2012

 

‘Yeni Dünya Düzeni ve Toplum’ serisi; toplum vicdanının yozlaşması sürecinde oluşmuş ve bu tutumun değişkesi niteliğini kendinde taşımayı amaçlamış, Durum’dan, Eylem’e dönüşen eleştirel bir yaklaşımdır.

 

//

 

The series ‘New World Order and Society’ is a critical approach that takes the ‘state’ of a society’s conscience that is corrupted and, transforms it into ‘an act’ that aims to carry the variations of this very attitude.

 

poster: Amir Jamshidi

fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer