Onur Gökmen & Özgür Atlagan – Büro Sement(Bureau Sement)

15 Şubat // February – 8 Mart // March

 

15 Şubat açılış metninden:

 

“Aziz milletim, bugün burada, dün bozkıra kurulan kent ve bunun üzerine sürekli kurulan yenisi, kurulu kentin bir bozkır olarak yeniden kurulması ve bunun üzerine yeniden bozkır kentin kurulmasını ileriye götürmemizi kutlamak için bulunuyoruz. Parlak cepheleriyle köpüren şantiye deryamızda çağdaş şehirci şehirler kurarak başladık işe. Bugün aydınlık cephelere açılan bu kapıyı huzurunuzda bir kez daha açmanın gururunu yaşıyoruz ve soruyoruz: Deneyin sonuçları, zemin kata, yer yüzüne nasıl sirayet eder?

 

Değerli kardeşlerim, bazı şeyler değişir; merdiven merdiveni çıkar ve koridor koridoru kat eder. Ancak bazı şeyler de gelişir ve zamanı gelince merdiven koridoru çıkar. Bir mahalle büyüklüğünde bir hangarın içinde gibiyiz.

 

İşte bu yüzden yolumuz, bahtımız açık olsun, rahmet ve bereket üzerimize yığılsın diyoruz.”

 

//

 

Taken from the opening text, on February 15.

 

“Dear folks, we are here today to celebrate the city founded on steppe, and the new one founded on it perpetually; the established city being reconstructed again as a steppe and our taking the re-construction of the steppe city a step further. We set out by establishing modern, urbanist cities in our sea of building sites bubbling with their shiny facades. We are proud to re-open this door that opens up to bright sides, and we ask: How do the findings of the experiment spread the basement, the world?

 

My dear friends, some things change; the stairs climb up the stairs and hallways pass hallways. Yet, some other things change as well, and the stairs climb up the hallway. It is as if we are in a neighborhood-sized hangar.

 

That is why we hope that may god speed us and may the mercy and blessing be upon us.”

 

 

poster: Amir Jamshidi

fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer