Nancy Susan McCormack – COPYCAT

23 Mayıs – 1 Haziran // 23rd May – 1st June,

Açılış // Performance 23 Mayıs // May 19:00

 

Copycat performansı sanatsal üretim alanı içerisinde yapma, öğrenme, kopyalama ve tekrar oluşturma süreçlerini deneylere tabi tutacak. Nancy başkalarının imgelerini çoğaltırken; sanat öğretisinin öğrenme,inceleme ve hazmenin temel esası kabul edilebilecek olan taklit etmeyi çizim yoluyla Pratik edecek. Nancy izleyicinin rolünü tepetaklak ederek kendini performansın pasif bir ortağı olarak belirlerken, katılımcıları performansa olan katkılarıyla öğrenme sürecinin odağına yerleştirecek. Sanatçı aynı zamanda kopyalama performansının sınırları ve imgelerin değişkenliğe uğradığı versiyonlarının kaliteleri hakkında kendini sınayacak.

 

23 Mayıs’ta Torun’a kendi fotoğraf, çizim ve diğer imgelerinizi getirin ve katkılarınızın Nancy’nin performansı üzerinden nasıl bir sergi’ye dönüşeceğini görün. Ortaya çıkan işler 1 Haziran’a kadar Torun’da sergilenecek.

 

“İşlerim çoğu zaman sosyal kabule ya da hayatın zorlukları karşısında başarıya ulaşmak için kendimizi içine sürüklediğimiz absürd ve olağanca karmaşık süreçlerden ilham alır. Bir öğrenim süreci olarak taklit insan doğasının bir parçası olmalı. Bunun imkansız bir hedefe ulaşmak için haybeye bir deneme olduğunu bilmeme rağmen sürecin kendisi herhangi bir sebepten dolayı halen tatmin edici. Bu süreçten gerçekten de birşey öğrenip öğrenmediğimiz tartışılır, ancak hiç sorgulamaksızın kişinin çevresini özümsemesi bariz bir şekilde hayatta kalma odaklı içgüdüsel bir süreçtir. İnsanın çevresini kendine mal ederek özümseme çabası naif ama içten bir süreçtir.”

 

//

 

Copycat performance project will experiment with the process of making, learning, copying and re-doing in the realm of artistic production. While reproducing others’ imagery Nancy will practice mimicry by re-drawing , which could be considered as the primary way of learning, exploring and absorbing the study of art. Nancy will flip the viewer’s role upside down and designate herself as a passive partner of the performance while the participants ─through his/her own contributions, will be placed in the focus of learning process. She will also test herself as an artist about the limits of the copy performance and the quality of her assimilated versions.

 

Bring along any kind of photographs, drawings or other images to Torun on May 23rd and see how your contributions will turn into an exhibition through Nancy’s performance. The exhibition will stay on display until the 1st of June.

 

“My work is often inspired by the absurd and extremely complex processes that we subject ourselves to in order to gain social acceptance and/or success in life’s challenges. The practice of mimicry as a learning process must be some kind of human nature. Even though I know that it is a futile attempt at an impossible goal, it is still satisfying for some reason. Whether or not we actually learn anything from this process is also questionable, but absorbing ones environment without question is also clearly an instinctual process aimed at survival. This aim at assimilation by appropriating one’s environment is a naive yet sincere process.”

 

 

poster: Amir Jamshidi

fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer