Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi (Kitschen Contemporary Art Initiative) – “WHATEVER I’M NOT AN ARTIST!”

14 Aralık – 5 Ocak // 14 December – 5 January, 2012

‘Whatever I’m not an artist!’ tümcesi 2008 yılında Akdeniz ve Avrupa birliği ülkelerinden, tamamı sanat dışında profesyonlara sahip ve daha önce plastik malzemeyle hiç tanışmamış katılımcılardan oluşan bir tasarım çalıştayında ortaya atıldı. Katılımcılar kendilerine verilen bir günlük süre içinde yabancı oldukları bir alanda üretim yapmaya teşvik edildiler, doğal olarak primitif limitleri olabildiğince zorlanmış öte yandan çok farklı bakış açıları ve deneyimler barındıran üretimler ve çizimler ortaya çıktı. Çalışmalarla ilgili kritik verilen yoğun tartışma süreçlerinin sonunda Lübnan’lı bir öğrenci, bir çok denemeden sonra küçük bir kağıda anlamsız bir biçim karalayarak altına yine el yazısı harflerle ‘Whatever I’m not an artist!’ sloganını yazdı. Buna bir slogan denebilirdi; çünkü altında umutsuz bir dışavurum ve yüksek sesli bir söylem bulunmaktaydı. Bu slogan aslında sanatçı olmamanın getirdiği anlık bir ferahlık, herkesin uğraşı olabilecek herhangi bir mesleğe sığınma çabası ve zaten yapamamanın verdiği sorumluluk duygusundan kaçıştı…

 

Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi de, “Whatever I’m not an artist!” söylemi üzerinden hareket ederek günümüzdeki sanatçı algısını, sanatçının ne’liğini, kimliğini, etkinliğini, alanını, sınırlarını ve kapsayıcılığını gerçekleştirecekleri sergi ile farklı disiplinlerde üretilmiş işler üzerinden tartışmaya açıyor. Sergi, söylemin anlamsal olarak yarattığı eleştiri mekanizmasını devre dışı bırakabilme özelliğine sığınarak kendisine geniş ve rahat bir yapıp etme alanı yaratırken, diğer yandan da söylemin doğurduğu yeni bir önermenin sorumluluk ve yükünü taşımaktadır. Bu ironik durum, serginin merkez odağını oluşturmakta ve anlamın sınırlarını zorlamaktadır.

 

Kitschen Güncel Sanat inisiyatifi Fırat Engin, Ekin Kılıç ve Elif Varol Ergen’ den oluşmaktadır.

 

 

//

 

 

The sentence, “What ever I’m not an artist” came out in a workshop, in 2008, where people gathered from different professions other than art that have never met with plastic materials before. Participants were encouraged to produce in one day in a field that they were not familiar with, and so the drawings and objects that were created were varied in point of views and pushed to their primitive limits. During the discussion sessions in which many critics were raised, a Lebanese student, after many attempts of drawing, made a meaningless shape that says “what ever I am not an artist” under the image. That sentence might be called as a slogan, as it is a hopeless expression, yet a loud statement as well. This slogan is, indeed, a relief of not being an artist, an escape from its responsibility and an effort to take a shelter under any kind of job.

 

Within the exhibition,Kitschen Contemporary Art Initiative, takes the statement of “Whatever I’m not an artist”, in order to open up ways of discussing the understanding the definition of an artist, its identity, practice, borders and extensions.This exhibition uses the slogan’s deactivitation of criticisim that creates a wide and comfortable space to create, yet still carrying the new responsibility that came out of the slogan itself.

 

Kitschen Contemporary Art Initiative is founded by Fırat Engin, Ekin Kılıç and Elif Varol Ergen.