Ege Kanar – Hammer For Scale

Yayıncı: Kendi yayını
Üretim Yılı: Haziran, 2017 (Ön-Edisyon, 20 Kopya) / Nisan, 2018 (1. Edisyon, 230 Kopya)
Boyutlar: 13×16.5 cm
Sayfa Sayısı: 166 Sayfa / 72 Görsel
Tasarım: Ege Kanar

 

Jeolojik saha çalışmalarında yaygın olarak kullanılan arkaik bir el aletinin “A.B.D. Jeoloji Araştırmaları Kurumu” arşivinden derlenmiş görüntülerinden oluşan Hammer For Scale, yüz yıla
yayılan bir süreç boyunca çeşitli manzaralar önünde fotoğraflanmış kaya çekiçlerinin izini süren
fotografik bir antoloji olarak okunabilir. İşlevsel bir nesnenin ikincil özelliklerinden yararlanarak, onu doğa ile kurduğu ilişkide biçimsel bir referansa indirgeyen pozitivist bakışın kendine has tuhaflıkları bu derlemenin ana eksenini oluşturmaktadır. Hammer For Scale, 2017 yılında sınırlı sayıda üretilmiş bir sanatçı kitabı olarak ortaya çıkmış ve 2018 yılında yeniden basılmıştır.