Deniz C. Koşar – İşsizlik (Work-less)

24 Nisan // April – 1 Mayıs // May 2015

 

Deniz C. Koşar’ın 24 Nisan Cuma günü açılacak sergisi bir grev ve durum sergisidir. Bir sanatçı olarak içerisinde yer aldığı düzende boy gösteren talep ve biçimlenişlere karşı bir konum olarak, sanatsal pratiğini bu defa işsizlik olarak ortaya çıkaran Deniz’in üretim için yeni bir ihtimali ya da belki de üretimsizlik hakkını, sergiye gelenlerle birlikte bu düzene farklı açılardan yaklaşan diyaloglarda arayacağı bir sergidir.

 

“Bu bir performans, gösteri gibi bir üretim biçimi değildir. Bu bir sergidir, işsizliğin, üretimsizliğin sergisi. Üretimsizliğin üretimi gibi bir paradoksal ya da garip/büyük bir söylemi de yoktur. Bu sergi Klein ya da Barry gibi boş bir uzamı izleyiciye sunma, beyaz küp -estetiği- üzerine tartışma sergisi de değildir.

 

(…) Üretmek üzere güdülenmiş durumdayız. Ürettikçe üretiyor, tükettikçe tüketiyoruz. Nicelik-nitelik tartışması yapmaya pek de mahal yok. Üstüne üstlük bir de piyasanın rekabet ve –uluslararası- kariyer/ün ile güdülemesi yok mu, tam da Debord’un vurguladığı gösteri toplumu.

 

Bu sergi kültür işçisine dönüşmüş sanatçının durumunun sergisidir. Bir tür grev, belli bir süre (ya da değil) iş bırakma eylemidir. Tüm üretim sürecimi/mesaimi sergi süreci boyunca sergiyi izlemeye gelenlerle bu durumu paylaşmak ve tartışmak adına Torun’da geçireceğim. Torun tüm bu sergi süresi boyunca bir grev yeridir.”

 

 

//

 

With his exhibition which opens on April 24th, Friday, Deniz C. Koşar goes on strike and examines the status quo. Deniz expresses his stance against the demands and configurations that arise from the system in which he participates as an artist, through a practice in being “workless”. İşsizlik (“Work-less”) is an exhibition where Deniz searches for new possibilities in productivity or maybe his right of non-productivity, by creating a dialogue with the participants that approaches to the system from other perspectives.

 

“This is not a performance or a show that means to produce a work of art. This is an exhibition, one of worklessness, of non-productiveness. It doesn’t mean to make a paradoxical or strange / grand statement like the productivity of non-productivity, either. Nor is this an exhibition that aims to present the participants with an empty space à la Klein or Barry, and create an argument about the aesthetics of the white cube.

 

(…) We are motivated to produce. We produce and we produce as we consume and consume. There’s no need for a quality-quantity debate. And when we think about the motivation and the competition for an international career / fame that the market creates, we encounter The Society of the Spectacle that Debord underlines.

 

This exhibition is about one of an artist who has become a laborer of culture. It’s a labor strike, a temporary (or not) work stoppage. I will spend my whole production process / work hours in Torun in order to share and debate this state with those who wish to view the exhibition. During this exhibition, Torun becomes the location of a strike.”

 

poster: Deniz C. Koşar

fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer