Cevahir Özdoğan – Pigiragamigitleger Megezagar Degeğigil (Peggyreggameggids aregge neggot teggombs)

15 Mayıs // May – 20 Haziran // June

 

Cevahir Özdoğan “Pigiragamigitleger Megezagar Degeğigil” adını verdiği ikinci solo sergisinde ilgilendiği konuyla ilişkili olarak kuş dili kullanmıştır. Yüksek lisans tez sürecinde başlayıp hala devam eden araştırmalarına paralel olarak üretimini teknik açıdan montaj- kolaj- brikolaj üzerine yapılandırıyor. Resimlerini birbiriyle ilişkili(siz), farklı zaman dilimlerine ait, farklı imgelere referans veren ve herhangi bir anlatımsal kaygı gütmeyen bir ifadeyle üretirken “şey”lerin kendisinde yaratığı affect üzerine konumlandırıyor. Araştırma konusu rastlantısal bir dürtünün sonucunda oluşup bilinçle var olurken meraka dönüşen, kodları keşif sürecinin bir parçası olan bu sergisinde genel olarak tarih, arkeoloji, mimari, metafizik gibi alanlarda piramitleri merkeze alarak ilgilenmektedir.

 

Sanatçı sergisine icabet edenlere astral seyehat vaat ediyor. Tüm insanlar, cinler, şeytanlar ve ruhlar davetlidir.

 

//

 

Cevahir Özdoğan names her second solo exhibition “Peggyreggameggids aregge neggot teggombs” in the secret language of eggy-peggy and in parallel with his current research started with her master’s thesis, she locates her work on how she is affected by “stuff” while producing works in a way that is technically based on montage-collage-bricolage conception, interrelated (or not), belongs to different time periods, quotes a reference to varied images and has no expressive concern. This exhibition is the part of the discovery which started for the research topic by chance and it explores fields such as history, archeology, architecture, and metaphysics centering on pyramids.

 

The artist promises an astral journey for those who visit his exhibition. All people, jinns, devils, and ghosts are invited.

 

poster: Amir Jamshidi

fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer