Bahadır Yaşar – Hareket Alanı (The Elbowroom)

06 – 15 Mart // March, 2015

Açılış 06 Mart // Openning 06 March 18:00

 

Bahadır, Hareket Alanı sergisi ile etrafımızda devamlı olarak bulunan durağan imajları, Torun’un içine taşıyarak yeniden vücut bulmalarına olanak sağlıyor. Bu imajları, zaman ve mekana dair illüzyon yaratan bir yörünge içerisinde birbirleriyle yeniden ilişkilendirmeyi amaçlıyor. Bahadır, Torun’un sunduğu mekansal özelliklerden ilham alarak oluşturduğu sergiyi, yerleştirme (enstalasyon) , fotoğraf ve video gibi farklı disiplinlerden yararlanarak deneyime açıyor.

 

Dış ve iç mekanların birbiriyle olan diyaloğu aracılığıyla yarattığı eylem sahasını Torun’a taşıyan Bahadır Yaşar’ın sergisi 6-15 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

 

“Malzeme kullanırken temiz çalışmak yerine üstümü kirletmeyi, yapıp bozmayı sonra tekrar yapmayı tercih ediyorum. Bu tavır benim dilim oluyor ve müdahale gelene kadar sürekli tekrarlayan bir döngü olarak devam ediyor.

Son yıllarda şehir dışında çalıştığım şantiyeler malzeme çeşitliliğime, video ve fotoğrafla belgelediğim anlara bir yön verdi. Bunun sonucu olarak; Şehri, doğayı ve insanı kapalı alana hapsederek, sonsuz bir döngü oluşturmak için aynı nesneleri tekrar tekrar kullanarak deneyimleme yolunu seçiyorum. Kapıyı kimse kilitlemediği sürece bu döngüden kaçma ihtimali her zaman olacak.”

 

//

 

In Elbowroom exhibition Bahadır transports the still images that continuously surround us in daily life into Torun gallery, thus enabling them to come to existence once again. He seeks to re-associate these scenes with each other in an orbit creating an illusion about space and time. Having received an inspiration from the spatial features of Torun, Bahadır offers us this exhibition experience by employing different mediums such as installations, video and photography.

 

Bahadır Yaşar’s exhibition carrying a ground of action inside Torun evoked by an intermediation of dialogue between outdoor and indoor spaces, can be visited through March 6-15.

 

“While using a material, rather than working neatly with it I prefer to get dirty, do, un-do and then re-create again. This attitude becomes my language and it goes on as a continuous cycle until the time it is interfered with. In recent years, my worksites outside the cities geared me towards material diversity and to the selection of moments authenticated by my videos and photos. Consequently, I choose to experience an endless circle by imprisoning the city, nature and individuals by using the same objects repeatedly. Unless someone locks the door there will always be a possibility to escape from this vicious circle.”

 

poster: Amir Jamshidi

fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer