Ayşegül Turan, Dağın Öte Yüzü : Yer Demir, Gök Bakır (Far Side of the Mountain : Iron Earth, Copper Sky

19 Nisan – 11 Mayıs // 19 April – 11 May, 2013

 

İşlerde, fiziksel bir fenomen olarak manyetizma araştırılmaktadır.

 

Kutupların etkileşimleri, kendi tekil hallerinden daha büyük bir bütün meydana getiren dinamik bir sistem yaratmaktadır. Karşıt görünmekle birlikte, birbirine bağlı iki bağımsız kuvvetin biraraya gelmesi sonucu birbirini var eden bir düzen oluşmaktadır. Parçalar arasında iletilmesiyle bütünleyen bir aracı haline gelen manyetizma, işleri birarada tutan tek unsur olarak kullanılmaktadır.

 

Dağın öte yüzünde bu kuvvetten ortaya çıkan bir tabiat uzanmaktadır.

 

//

 

The works explore magnetism as a physical phenomenon.

 

The interaction of poles creates a dynamic system greater than their own singular states. The interconnected interaction of two independent, seemingly opposite forces make up an order that give rise to each other. Circulating through segments, magnetism becomes an integrating agent that is used as the sole element that keeps the pieces together.

 

On the far side of the mountain lies a nature arising from this force.