Asya Kahraman – KARA KUTU (black box)

5 – 12 Haziran // June 2015

Açılış // Opening 5 Haziran 18:00

”Nesneye varan saf bakış. gerekli gibi olan bakışın ezberi değil, gözün saflığında olan nesnenin kendisine ithafen…”

Asya kendisinde sakladığı Kara Kutu’ya bizleri davet ediyor. Zaman içerisinde yaptığı serigrafi ve sesleri Torun’a yerleştirirken onları ortaya çıkartan spontanlığı Kara Kutu’da da muhafaza ediyor. Şahsına münhasır filtreleriyle Kara Kutu’da kendi uzamını oluşturan Asya bize,onun baktığı yerden kendi gözümüzle bakma imkanını tanıyor. Davet ettiği performansçılar ve gelen izleyicilerin tesiriyle dönüşmeye açık bıraktığı sergisinde kendini bizden sakınmıyor, soruyoruz, anlatıyor.

 

 

//

 

 

“It’s a pure look at the object. It’s not a rote look that seems so necessary, it’s paying reverence to the object that is as pure as the eye…”

Asya invites us to the Black Box that she keeps for herself. While placing the sounds and serigraphs she created in time to Torun, she stores the spontaneity, which gave birth to them inside the Black Box. With her unique filters, Asya who created her own space in Black Box, presents us a vantage point where we can see through her eyes.In her exhibition, which she left open to change with the touch of the performers and the audience she invited, she exposes herself to us; the more we ask, the more she answers.

 

poster: Amir Jamshidi