Ahmet Özcan – Habitat

24 Ocak // January – 01 Şubat // February

Açılış // Opening, 24 Ocak // January 18:00

 

Torun, Açık Çağrı sayesinde tanışma fırsatı bulduğumuz Ahmet Özcan’ı misafir ediyor. Çoğu zaman mitolojik hikayeler ve korku filmlerinden ilham alarak resmettiği karakterleri şimdiye kadar kağıt ve tuval üzerinde canlandırmış olan Ahmet bu sefer karekterlerini Torun’un duvarlarına taşıyor. Duvarın ve onlarla çevrelenecek bir mekanının sunacağı yeni boyutlar içerisinden beliren ihtimalleri çalışma sürecine eklerken bir yandan da Torun mekanını karakterlerinin iç içe yaşam bulacağı bir habitata dönüştürüyor.

 

“2012’den bu yana, kişisel sergilerime, yarattığım karakterlerin mekanlarla girdiği ilişki ve etki üzerinden şekillenen isimler veriyorum. Bu sergileri birbirini takip eden keşifler dizisi gibi görüyorum. İlk sergimden itibaren karakterlerin izlerini sürdüğüm bu keşif, bugüne kadar elde ettiklerime eklenerek, Torun’da başka bir boyut kazanacak. Bu seferki hedefim mekanın yarattığı algının da yardımı ile karakterlerin nereden geldiklerine dair yeni ipuçları yakalamak.”

 

//

 

Torun welcomes Ahmet Özcan, whom we’ve had the opportunity of getting to know through the Open Call. Previously having only depicted mythology and horror movie-inspired characters on paper and canvas, Ahmet now carries his works onto Torun’s walls. He weaves into his creative process the possibilities that may emerge from the new dimensions brought about by the space and the walls surrounding it. Meanwhile, he also transforms the Torun space into a habitat where his characters may find a life for themselves.

 

“Since 2012, I’ve been giving my solo exhibitions names that have been shaped by the interconnection between the characters that I have created and their coherence to their physical surroundings, and the effects thereof. I see these exhibitions as a series of successive discoveries. This accumulative discovery that I’ve been tracing since my first exhibition will gain a new dimension at Torun. This time, I’m aiming to find some new clues concerning the characters’ space of origin, with the help of this new perception created by the physical space.”