Aksakvenüs – Katı olan her şey (All that is solid)

16 Kasım – 8 Aralık // 16 November – 8 December, 2012

 

Katı olan her şey, internet gazetelerinden online olarak topladığımız görsel ve metinlerin sergi mekanında yeniden düzenlenmesinden oluşuyor. Çalışmada, hazırladığımız program aracılığıyla farklı haber sitelerinin içeriklerine ulaşarak buradaki güncel haberlerin metin ve görsellerini kendi veri bankamızda biriktiriyoruz. Metinler belli bir zaman dilimi içinde en çok geçen kelimelerden oluşurken, görseller çeşitli bedensel imajlardan hazırladığımız formların içine yerleşiyor.

 

Katı olan her şey, temelde online veri bankalarında toplanan bilgiye yapılan bilgisayar tabanlı bir müdahaleyi ve bundan hareketle günümüz medyasına dair bir çeşit filtreleme çalışmasını içeriyor. Bir bakıma yığılmaya ve birikmeye dair bir eksiltmeyi deniyor. Medya sürekli değişen toplumsal koşulların doğrudan ya da müdahale edilmiş bir temsilini sunuyorsa eğer, burada seçilen ve tekrar eden her şey siyasi gündemin yanı sıra gündelik hayatlarımızı da belirliyor.

Sürekli değişen bu resimde bizler de bir dönemin tarihsel portreleriyiz belki.

 

//

 

All that is Solid is an attempt at rearrangement of visuals and texts that are collected from online newspapers in the exhibition space. With the help of a written script, we reach the content of the online newsportals and accumulate visuals and texts of the daily news in our databank. While the texts consist of the most mentioned words in the textual content at a given time, the visuals are masked by drawings of body parts we prepared.

 

All that is Solid comprises of computer-based manipulation of digital information that is stored in online databanks, and a filtration experiment on today’s media. In a way, it is an attemptof reduction of this information pile. If media offers a direct or manipulated representation of ever-changing social conditions, then selection and repetition of this data determines not only the contemporary political agenda, but also influences our daily lives. As it were, we are historical portraits in this ever changing picture…

 

poster: Amir Jamshidi

fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer