2012 – 2016 seneleri arası Torun’un Ballıbaba sokaktaki mekanı aşağıda detaylarını görebileceğiniz 45 sanatçı sergisine ev sahipliği yaptı. Açık çağrılar ve mekandaki buluşmalar vasıtasıyla belirlenen bu sergiler sanatçıların kendi imkanlarıyla üretildi,  Torun gönülü ekibi ve sanatçılar arasında gelişen dayanışma ile desteklendi

Between 2011 – 2016, Torun’s space at Ballıbaba street has hosted 45 artist’s exhibitions which are listed below with links to their detailed information. Open Calls and the acquaintances at the space have been the sources to reach the artists, who produced the exhibitions with in their resources and in solidarity with Torun’s volunteers.

Arşiv // Archive

TSU!

In 2014 - 2015 / archive / Exhibition / Ses & Müzik & Performans

Torun Pazarı 2014

In 2014 - 2015 / archive / Exhibition / Highlighted / Ses & Müzik & Performans / Support / Support Past

BOLERO

In 2014 - 2015 / archive / Exhibition

Bugün Bi Gün

In 2013 - 2014 / archive / Exhibition / Highlighted / Ses & Müzik & Performans

Torun Pazarı

In 2013 - 2014 / archive / Exhibition / Support / Support Past

Diyalog 1

In 2012 - 2013 / archive / Exhibition / Ses & Müzik & Performans