Mekan | Bestekar

2018 yılında Müjgan Bestekar’ın konumlandığı binada bir katı Torun’un kullanımına karşılıksız olarak sunması ile hayata geçen bu mekan, Torun’un mekanı olmadığı süre boyunca basılı yayına yönelmiş ilgisinin mekansal bir boyut kazanmasına imkan sağladı. İçerisinde sanatçı yayınlarından oluşan, B.A.S., 160. Km, SOYBOT gibi oluşumların işbirliğiyle genişleyen bir kütüphane geliştirdi, sanatçı yayınları üzerine atölyeler gerçekleştirdi, sanatçı yayınları yayımladı, sanatçı yayınları lansman ve sergilerine ev sahipliği yaptı. Edebiyat, sinema, müzik gibi alanlarla ilgili kişiler ve oluşumlarla geliştirilen işbirlikleri boyunca, mekan farklı disiplinlerin üretimlerini paylaştıkları ve yeni üretimlerin oluşabilmesine imkan sağlayan buluşmaların gerçekleştiği bir çatı haline geldi.

Mekan | Ballıbaba

2012 sanatın kurumsal ya da ticari kaygılar olmadan paylaşabileceği bir mekan ihtiyacı ile kuruldu. Ankara, Küçükesat Mahallesinde ara bir sokakta, 2 katlı bir kırathanenin sergileme ve performans için uygun hale getirilmesi ve bu mekanın açık çağrılar ile başka sanatçıların kullanımına açılması yoluyla gelişti. Mekanın fiziksel yapısı ve üreticilerin öz kaynaklar gibi sınırlar dışında herhangi bir sınırlama olmaksızın, sanatçılara üretmeleri ve paylaşmaları için sunulan bu mekanda gerçekleşen sergiler, zaman içerisinde bir çok farklı alandan bireyin dahil olduğu gönüllü ekip ile dayanışma içerisinde üretilip izleyicilerle buluşturuldu. Sanatçılar için sergileme anını üretimlerinin bir parçası haline getirip üretim deneyimini paylaşım anına taşıyabilmelerine imkan sağlayan bu yapı bir çok farklı disiplinden sanatçıya ev sahipliği yaptı. Mekan faaliyetlerini 2016 yılında sonlardırdı.

Basılı Yayınlar // Printed Matters

Torun; kendi yayınları ve Türkiye’de üretilen diğer sanatçı yayınlarının ulaşılabilirliğine katkıda bulunmak için çalışır. Web sitesinde inceleyebileceğiniz bu yayınların dağılması için etkinlikler ve internet yoluyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirir.

Radyo Badire

Ses ve müzik için bir alandır. Müziğe; tarzından, biçiminden ya da içeriğinden değil, isminde de çınlayan olgudan yakınlaşır. Marjinal, popüler, azınlık, nostaljik, yeni gibi ayrımları görmezden gelerek sesler ve müzikler arasında yeni bağların belireceği bir birliktelik yaratır.  Radyoda dinlenmesi olağan müzikler kadar, ses kaydı dendiğinde akla gelebilen her türe yer verir. Herhangi bir programla kesilmeyen, sanatçılar tarafından toplanarak oluşan ses havuzundan rastlantısal şekilde bir araya gelen bir akışa sahip Badire; gündelik yaşam ve dinleme tecrübesi arasında uyanık tutucu bir bağ kurmak için çalışır.